Návštěvní řád

Návštěvní řád výstavy

V prostorách výstavy je zakázáno:

  • Konzumovat jídlo a nápoje mimo vyhrazený prostor (kavárna).
  • Obtěžovat svým vystupováním ostatní návštěvníky akce.
  • Vstup se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami.
  • Být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
  • Kouřit.
  • Vstup se zvířaty.
  • Odkládat bundy, kabáty, deštníky, batohy, jiné oblečení a věci mimo prostory k tomu určené.

 

V prostorách výstavy je dovoleno:

  • Vstup s kočárkem.
  • Využívat herní zařízení výstavy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  • Pohybovat se po prostorách k tomu určených.

 

Vstupenky: